18/08/2019 09:00

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hay các công ty dịch vụ hàng hóa đều có các vị trí kho với mục đích quản lý hàng hóa, kiểm soát hàng...
02/11/2018 18:20
Hầu hết các nhà máy, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử... đều có nhu cầu tuyển dụng bộ phận nhân viên kho, giám sát kho, quản ký kho, ... . Nếu định nhấn nút Apply để ứng tuyển vị trí nhân viên giám sát kho tại một công ty, nhưng bạn chưa hiểu rõ giám sát kho là...
02/11/2018 04:27
Nghe đến 2 từ kho vận chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng công việc này liên quan đến chân tay, bốc vác hàng. Xong liệu bản chất công việc của phải là bốc vác hàng hóa? Và còn gái có nên ứng tuyển vị trí nhân viên kho vận?...
01/11/2018 02:14
Làm cách nào để nhà tuyển dụng biết được một ứng viên có phải một thủ kho thích hợp với công ty mình hay không? Làm thế nào một nhân viên thủ kho cải...
07/08/2018 12:51
Đội ngũ nhân viên kho, quản lý kho đóng một vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp, họ là những người trực tiếp quản lý và điều phối kho hàng. Nếu ...
  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888