Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài GònTuyển dụng việc làm


Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng.
sags.vn

.

Danh sách việc làm

Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn tuyển dụng các vị trí sau: Nhân Viên Phục Vụ Hành Lý Hàng Hóa Thời Vụ làm việc tại Khánh Hòa mức lương 4 triệu - 6 triệu (Có phần trăm hoa hồng); Nhân Viên Vận Hành Trang Thiết Bị làm việc tại Khánh Hòa mức lương 7 triệu - 9 triệu; Nhân Viên Điều Hành, Phục Vụ Mặt Đất (Điều Phối Chuyến Bay, Cân Bằng Trọng Tải và Hướng Dẫn Chất Xếp Máy Bay) làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Phục vụ Hành Khách (Phục vụ mặt đất sân bay Cam Ranh) làm việc tại Khánh Hòa mức lương 7 triệu - 10 triệu (Có phần trăm hoa hồng); Nhân Viên Lái Xe & Vận Hành Trang Thiết Bị làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Điều Phối Chuyến Bay làm việc tại Khánh Hòa, Nước Ngoài mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Bảo Trì Sửa Chữa Trang Thiết Bị Hàng Không làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Phục Vụ Hành Khách (HĐLĐ Thời Vụ) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Phục Vụ Hành Lý (Thời Vụ) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Vận Hành Trang Thiết Bị làm việc tại Khánh Hòa mức lương 7 - 10 triệu VNĐ; Nhân Viên Phục Vụ Mặt Đất (Điều Phối Chuyến Bay) làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Phục Vụ Hành Khách làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Điều Hành Phục Vụ Mặt Đất (điều Phối, Hướng Dẫn Chất Xếp, Cân Bằng Trọng Tải) làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Phục Vụ Hành Khách ( Phục Vụ Mặt Đất Sân Bay Cam Ranh) làm việc tại Khánh Hòa mức lương 7 triệu - 10 triệu (Có phần trăm hoa hồng); Nhân Viên Phục Vụ Hành Khách làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Kế Toán làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Phục Vụ Mặt Đất Sân Bay Cam Ranh làm việc tại Khánh Hòa mức lương 7-10 triệu; Phục vụ Hành Khách ( Phục vụ mặt đất sân bay Cam Ranh ) làm việc tại Khánh Hòa mức lương 7 triệu - 10 triệu (Có phần trăm hoa hồng); Điều Hành-Cân Bằng Trọng Tải-Hướng Dẫn Chất Xếp ( Sân bay Cam Ranh ) làm việc tại Khánh Hòa mức lương 7 triệu - 10 triệu (Có phần trăm hoa hồng);

Gửi việc tương tự

Tạo và nhận thông báo qua email khi có công việc mới phù hợp

Tạo thông báo việc làm

  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888