Công Ty TNHH Compal (Việt Nam)Tuyển dụng việc làm


KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
compal.com
Trên 1000 nhân viên

Established in 1984, Compal Electronics with its professional management team, the reputation of high product quality and the flexibility to design in response to market trends, Compal has wined the trust of costumers and developed itself into one of the main leading companies in the global IT...

Danh sách việc làm

Công Ty TNHH Compal (Việt Nam) cần tuyển dụng các vị trí sau: Kỹ Sư IT - MES ( Tiếng Anh/Tiếng Trung) làm việc tại Vĩnh Phúc mức lương Thương lượng MONTH; Kỹ Sư IE (IDL) (Tiếng Trung) làm việc tại Vĩnh Phúc mức lương Thương lượng MONTH; Product Engineer (PE - ME) làm việc tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Trưởng Nhóm Sản Xuất làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên QA/QC làm việc tại Vĩnh Phúc mức lương Thương lượng MONTH; Kĩ Sư Quản Lý QA (QA) làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất PC làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Hải Quan/ Xuất Nhập Khẩu (Im/ex) làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Hành Chính Tài Vụ làm việc tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Dự Án (PQM) làm việc tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh/Tiếng Trung) làm việc tại Vĩnh Phúc mức lương Thương lượng MONTH; Kĩ Sư Công Trình Test Phần Cứng (Ate) làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Sale (OM) làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Quản Lý Kho (WH) làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Tổ Trưởng SMT làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Kĩ Sư SMT làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Quản Lý Chất Lượng Nhà Cung Cấp SQE làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Quản Lý Vật Liệu (MME) làm việc tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Cuối (Final QA ) làm việc tại Vĩnh Phúc mức lương Thương lượng MONTH; Kĩ Sư Kiểm Tra Phần Cứng (AOI) làm việc tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc mức lương Thỏa thuận;

Gửi việc tương tự

Tạo và nhận thông báo qua email khi có công việc mới phù hợp

Tạo thông báo việc làm

  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888