Hoi An South Development Company LimitedTuyển dụng việc làm


Level 7, PVcom Bank Building, 30/4 Street, Hai Chau District, Da Nang City
career.hoiana.com
Từ 101 - 500 nhân viên

Hoi An South Development Project is located in Thang Binh and Duy Xuyen District, Quang Nam Province. The Project includes nearly 1,000 hectares with total investment capital of 4 billion USD dollars and implemented within 20 years, from end of 2015. The project will comprise of hotels, residential townships, entertainment areas, commercial centers, golf course.

Danh sách việc làm

Hoi An South Development Company Limited cần tuyển dụng các vị trí sau: Graphic Designer làm việc tại Quảng Nam mức lương Cạnh tranh; Kỹ Thuật Viên Nhà Máy Xử Lý Nước làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam mức lương 11 - 11 triệu VNĐ; IT Support Operator làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam mức lương 9 - 16 triệu VNĐ; Manager, Procurement làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Manager, Service Desk Hoiana làm việc tại Quảng Nam mức lương Thương lượng MONTH; Executive, Casino Branding làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Senior Draftsman, Design & Development làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Executive Database (Casino Marketing) làm việc tại Quảng Nam mức lương Thương lượng MONTH; Assistant Chief Steward, Culinary làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Senior Project Manager - Interior Design làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam mức lương 34 - 46 triệu VNĐ; Guest Services Ambassador làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Executive, Strategy Analyst làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Statutory Planner làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam mức lương 23 - 46 triệu VNĐ; Executive, VIP Reservation làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Multimedia Specialist làm việc tại Quảng Nam mức lương Thỏa thuận; Manager, Compliance làm việc tại Đà Nẵng mức lương thỏa thuận; Casino Technician làm việc tại Quảng Nam mức lương Thỏa thuận; Officer, Receiving & Warehouse làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Executive, Database làm việc tại Quảng Nam mức lương thỏa thuận; Payroll Manager mức lương Thỏa thuận;
  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888