Hoya Lens Vietnam LTDTuyển dụng việc làm


No. 20, Street 4, VSIP II, Hoa Phu, Thu Dau Mot, Binh Duong
hoya.co.jp
Trên 1000 nhân viên

We, HOYA LENS VIETNAM LTD, a well-known Japanese Corporation of manufacturing Eyeglass Lens newly-established in VSIP II, are looking for experienced and energetic candidates to join our team. We, HOYA LENS VIETNAM LTD, a well-known Japanese Corporation of manufacturing Eyeglass Lens in VSIP II, are looking for experienced and energetic candidates to join our team.

Danh sách việc làm

Hoya Lens Vietnam LTD cần tuyển dụng các vị trí sau: Production General Manager làm việc tại Quảng Ngãi mức lương 11 - 46 triệu VNĐ; Nhân Viên Bảo Trì (làm việc tại Bình Dương) làm việc tại Bình Dương mức lương Cạnh Tranh; QA Engineer (Work at Binh Duong) làm việc tại Bình Dương mức lương Cạnh Tranh; QA Supervisor (Working at Bình Dương) làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương mức lương thỏa thuận; Production Shift Leader (Working At VSIP Quang Ngai) làm việc tại Quảng Ngãi mức lương Thỏa thuận; Kỹ Sư Kỹ Thuật (Technical Engineer) làm việc tại Bình Dương mức lương Thỏa thuận; Material Planning Officer (work at Binh Duong) làm việc tại Bình Dương mức lương thỏa thuận; IT Support (Work in Binh Duong) làm việc tại Bình Dương mức lương Cạnh Tranh; ESH Officer (Nhân Viên An Toàn Lao Động & Môi Trường) làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương mức lương thỏa thuận; Quản Lý Bộ Phận Mua Hàng (Purchasing Section Manager) làm việc tại Bình Dương mức lương Thỏa thuận; QA Engineer (Work at Binh Duong) làm việc tại Bình Dương mức lương Cạnh Tranh; Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện Lạnh (Làm việc tại Vsip Quảng Ngãi) làm việc tại Quảng Ngãi mức lương thỏa thuận; Trường Ca Sản Xuất (Production Shift Leader) làm việc tại Bình Dương mức lương Thỏa thuận; Nhân Viên Kế Hoạch ( Planning Officer) làm việc tại Bình Dương mức lương Thỏa thuận; Customer Service Officer (Work at Binh Duong) làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương mức lương Cạnh Tranh; Production Shift Leader (Working At VSIP Quang Ngai) làm việc tại Quảng Ngãi mức lương Thỏa thuận; Technical Engineer (work at Binh Duong) làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương mức lương thỏa thuận; Planning Officer (Work at Binh Duong làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương mức lương Cạnh tranh; Kỹ Sư QA (QA Engineer) làm việc tại Bình Dương mức lương Thỏa thuận; Production Shift Leader (Work At Binh Duong) làm việc tại Bình Dương mức lương Cạnh tranh MONTH;
  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888