KMS Technology VietnamTuyển dụng việc làm


123 Cong Hoa Street
http://www.kms-technology.com
Từ 501 - 1000 nhân viên

KMS Technology was founded in 2009 by a team of information technology veterans in the United States and Vietnam with a vision of building an agile, innovative and efficient organization that increases our client's shareholder value. The KMS leadership team is leveraging their experience in...

Danh sách việc làm

KMS Technology Vietnam cần tuyển dụng các vị trí sau: FRONT-END TECH LEAD làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; SENIOR ACCOUNTANT làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; BRAND EXECUTIVE, based in Da Nang làm việc tại Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; SENIOR ADMIN EXECUTIVE (Facility Management) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; CUSTOMER SUPPORT (KATALON - UPSTAR LABS) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; Senior Procurement Executive làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; SENIOR MOBILE SOFTWARE ENGINEER (REACT NATIVE) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; GRAPHIC DESIGNER (PRODUCT - UPSTAR LABS) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; MARKETING INTERN (UPSTAR LABS) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; SENIOR JAVA SOFTWARE ENGINEER (Joining Bonus) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; JAVA TECH LEAD (Joining Bonus) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; SENIOR CONTENT WRITER (KATALON - UPSTAR LABS) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; DELIVERY ASSISTANT làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; SENIOR OPERATIONS OFFICER (UPSTAR LABS) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; FRESHER FULL-STACK SOFTWARE ENGINEER (KOBITON) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; FULLSTACK JAVA SOFTWARE ENGINEER (TECHNOLOGY TEAM) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; MARKETING INTERN (TECHNOLOGY TEAM) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận; SECURITY GUARD (NHÂN VIÊN BẢO VỆ) làm việc tại Hồ Chí Minh mức lương Thỏa thuận;

Gửi việc tương tự

Tạo và nhận thông báo qua email khi có công việc mới phù hợp

Tạo thông báo việc làm

  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888