OCEANBANKTuyển dụng việc làm


SỐ 4 Láng Hạ, Ba Đình
oceanbank.vn
Từ 501 - 1000 nhân viên

Ra đời và phát triển: Thành lập năm 1993 và chuyển đổi mô hình hoạt động từ năm 2007, với những nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Điều hành và tập thể CBNV, OceanBank đã ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng, xây dựng niềm tin vững bền đối với đối tác, khách...

Danh sách việc làm

OCEANBANK cần tuyển dụng các vị trí sau: Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Nghiệp Vụ Quản Trị Rủi Ro) làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ (Khu Vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Các Tỉnh Miền Trung) ) làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kinh Doanh KHDN FDI - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hà Nội làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Kiểm Soát Viên làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng mức lương Cạnh tranh; Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin làm việc tại Hồ Chí Minh, Đồng Nai mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Kiểm Toán Nghiệp Vụ Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Kiểm Toán Nghiệp Vụ Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quản Lý Nợ Có Vấn Đề làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Thị Trường - Khối Quản Trị Rủi Ro làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Phó Giám Đốc Khối làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên SWIFT làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Kỹ Thuật Thẻ làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp (HN, HCM, Các Tỉnh Miền Trung) làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Kỹ Thuật Ứng Dụng CNTT làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quản Trị Tài Chính làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh;
  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888