OCEANBANKTuyển dụng việc làm


SỐ 4 Láng Hạ, Ba Đình
oceanbank.vn
Từ 501 - 1000 nhân viên

Ra đời và phát triển: Thành lập năm 1993 và chuyển đổi mô hình hoạt động từ năm 2007, với những nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Điều hành và tập thể CBNV, OceanBank đã ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng, xây dựng niềm tin vững bền đối với đối tác, khách...

Danh sách việc làm

OCEANBANK cần tuyển dụng các vị trí sau: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ (Khu Vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Các Tỉnh Miền Trung) ) làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Phó Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Giám Đốc Khối Ngân Hàng Bán Lẻ làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quản Trị Tài Chính làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Chính Sách Tài Chính Kế Toán làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kinh Doanh Vốn làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kiểm Toán Nghiệp Vụ Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kiểm Toán Kế Toán - Tài Chính làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quản Lý Mạng Lưới làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Kiểm Soát Viên làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kỹ Thuật Thẻ làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kỹ Thuật Ứng Dụng CNTT làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quản Lý Vốn Đầu Tư làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kinh Doanh Ngoại Hối làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Định Chế Tài Chính làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Khách Hàng Bán Lẻ làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng mức lương Thỏa thuận;

Gửi việc tương tự

Tạo và nhận thông báo qua email khi có công việc mới phù hợp

Tạo thông báo việc làm

  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888