OCEANBANKTuyển dụng việc làm


SỐ 4 Láng Hạ, Ba Đình
oceanbank.vn
Từ 501 - 1000 nhân viên

Ra đời và phát triển: Thành lập năm 1993 và chuyển đổi mô hình hoạt động từ năm 2007, với những nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Điều hành và tập thể CBNV, OceanBank đã ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng, xây dựng niềm tin vững bền đối với đối tác, khách...

Danh sách việc làm

OCEANBANK tuyển dụng các vị trí sau: Phó Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Chính Sách Và Phát Triển Sản Phẩm Thuộc Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kinh Doanh KHDN FDI - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hà Nội làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm và Quản Lý Kinh Doanh làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Chính Sách và Phát Triển Sản Phẩm làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ (Khu Vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Các Tỉnh Miền Trung) ) làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Quản Lý Vốn Đầu Tư làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Kinh Doanh Ngoại Hối làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Định Chế Tài Chính làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Chuyên Viên Cân Đối Vốn làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Kinh Doanh Vốn làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Bán Lẻ - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Thẩm Định - Khối Thẩm Định Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Thỏa thuận; Phó Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Đầu Tư làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Thẩm Định và Hỗ Trợ Khách Hàng Bán Lẻ (HN, HCM, Các Tỉnh Miền Trung) làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh mức lương Cạnh tranh; Chuyên Gia Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh; Chuyên Viên Quản Trị Tài Chính làm việc tại Hà Nội mức lương Cạnh tranh;

Gửi việc tương tự

Tạo và nhận thông báo qua email khi có công việc mới phù hợp

Tạo thông báo việc làm

  • Hỗ trợ nhà tuyển dụng:
  • 0962.107.888