Việc làm 1 - 10 trong 11
Hồ Chí Minh
13,000,000 - 16,000,000 VND
someone who is used to work at busy restaurant. - Office work: Kitchen work=50:50⇒current manager is
Hồ Chí Minh
14,000,000 - 16,000,000 VND
under kitchen manager (50 years old, male) - Manage of amount of ingredients (To prevent wasted
Hồ Chí Minh
18,000,000 - 25,000,000 VND
-Các sản phẩm của bạn là hệ thống Apparel CAD (Phần cứng và phần mềm cho thiết kế quần áo). -Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc 2-3 năm ít nhất ở cùng vị trí. - Bảo trì máy móc, đào tạo...
Hà Nội
Thỏa thuận
- Manage the product & promotion portfolio of zonal. - Analyze and tracking zonal performance on
Hồ Chí Minh
15,000,000 - 30,000,000 VND
o At least 5 yrs in sales assistant / secretary to Sales Manager, Director ( not sales admin & sales assistant , business mind person o Excellent computer skill, paper work, docs...
Hồ Chí Minh
12 triệu - 15 triệu
Job Description: -Assistant the manager -Assistant for research the real estate market -Assistant to build partnership with other agency companies. -Assistant to consulting (Selling)...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
experience in product development for financial service industry, preferably life insurance. - An manage different projects at the same time. - Energetic and passionate about their...
Bình Dương
40,000,000 - 45,000,000 VND
), Tax, Managerial accounting, Cash management) -Manages 5 members including 1 manager(Chef Accountant section] -Responsible for purchase activity -Manages 5 members including 1 manager ...
Hà Nội, Nước Ngoài
1400 - 2000
domain is at application layer in variety of business product areas. Main duties efficiency or improve product quality. * Conduct training & coaching junior members in software...
Bình Dương
7,000,000 - 8,000,000 VND
Tương tự như kiểm soát sản xuất, nhưng tập trung vào phía khách hàng N3 Trung cấp - Cấp độ nâng cao (N3-N4 không được chấp nhận) Họ phải tự mình đến công ty (trong vòng 30 phút là tốt hơn) ...
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email