254 việc làm chuyên viên hỗ trợ tín dụng. Bạn đang xem việc từ 1 đến 10
Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Nai
Cạnh tranh
, tài chính Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm tín dụng và các lĩnh vực khác có liên quan đến tín dụng. - Nộp hồ sơ theo mẫu của SHB. khác: - Ưu tiên những người có trình độ trên...
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
quan đến chuyên ngành kinh tế. It nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến nghiệp vụ tín dụng. Tin học văn phòng; sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng. trong lĩnh vực Ngân hàng ...
Hà Nội
Cạnh tranh
. - Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm về nghiệp vụ tín dụng. 3.Kiến thức: - Am hiểu các sản phẩm của Ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là sản phẩm Tín dụng cá nhân và các quy trình, quy chế, quy...
Quảng Ninh
7,000,000 - 11,000,000 VND
, tổ chức tài chính có tham gia vào quy trình cấp tín dụng (chuyên viên tín dụng, quan hệ khách hàng có quyền từ chối tuyển dụng đối với ứng viên gửi thông tin không chính xác. Lưu ý: •...
Quảng Ninh
7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Hạ Long (Quảng Ninh) Nơi Làm Việc Quảng Ninh Cấp Bậc Nhân viên tham gia vào quy trình cấp tín dụng (chuyên viên tín dụng, quan hệ khách hàng...). • Có khả ...
Nam Định
7,000,000 - 10,000,000 VND
hoặc từng làm việc tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính có tham gia vào quy trình cấp tín dụng. Hướng dẫn trên. PVcomBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với ứng viên gửi thông tin không ...
Hồ Chí Minh
7-10 triệu
tín dụng hoặc hỗ trợ tín dụng. - Am hiểu sâu các nghiệp vụ tín dụng, và hỗ trợ tín dụng, thanh toán
Nam Định
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Chuyên viên Quản lý tín dụng kiêm Hỗ trợ tín dụng - Nam Định Nơi Làm Việc Nam Định Cấp Bậc Nhân thảo hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng...
Hồ Chí Minh
5,000,000 - 5,000,000 VND
Sinh viên năm cuối, có thể làm toàn thời gian/ bán thời gian. - Soạn thảo hồ sơ tín dụng không tài sản đảm bảo (RB, EB) - Viết hồ sơ giải ngân (phần xác nhận
Hồ Chí Minh
5,000,000 - 5,000,000 VNĐ
Chia sẻ Cộng tác viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB HCM Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh Cấp Bậc Sinh liệu theo báo cáo từ hệ thống; - Lập danh mục hồ sơ tín dụng lưu trữ lâu dài; lưu trữ hồ sơ ...
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email