Việc làm 1 - 10 trong 119
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
with all relevant and related departments to ensure good service delivery to customer Organize Maintain a follow up on the customer, and ensure that they have all the answers they need. ...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Skill(s): Customer-oriented service • Preferably Less than 1 year experience specialized in Customer Service or equivalent. • Proven customer support experience or experience as a client ...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
SAP is a plus; - Experienced customer services to customers in industrial zones/ export processing standards; - Good initiative and drive to constantly review and enhance workflows; -...
Hà Nội
300 - 600
• Education: University degree in English, Customer Service, Marketing & Sales, etc... are preferable • Experience: At least 6 months - 1 year of working experience with customer service...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ chứng khoán như Thanh toán tiền, Giao dịch lệnh tại quầy, Lưu ký, Dịch vụ tài chính, Dịch vụ quản lý chứng khoán chưa niêm yết...
Hồ Chí Minh
5-7 triệu
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc hỗ trợ khách hàng trong tổng đài, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường ngân hàng, tài chính - Thực hiện nhận các cuộc gọi và gọi ra...
Bình Dương
7,500,000 - 10,000,000 VND
- Customer Service or equivalent. Full-Time position(s) available. Willing to work in shift: shift A 8:30To communicate with Operation team to ensure Tenant's high level of customer...
Hồ Chí Minh
6,000,000 - 7,200,000 VND
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc hỗ trợ khách hàng trong tổng đài, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường ngân hàng, tài chính Thực hiện nhận các cuộc gọi và gọi ra theo...
Bình Dương
330 - 430
- Customer Service - Tenant Coordinator or equivalent. Full-Time position(s) available. Willing to work inTo communicate with Operation team to ensure Tenant's high level of customer...
Hà Nội
350 - 700
store owners to enhance relationship and push sales. 4. Acknowledge customer complaints and discuss
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email