Việc làm customer support

Việc làm 1 - 10 trong 18
Đà Nẵng
Thỏa thuận
- Phải nhận thưởng bao la bát ngát nếu thái độ làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, được khách hàng cho feedbacks tốt. Nghiêm cấm từ chối dưới mọi hình thức. - Có bằng hay không...
Hà Nội
Thỏa thuận
and total customer satisfaction. - Support Sales office to manage Customers' Request For QuotationEnsures delivery of excellent customer service through fast and accurate processing of...
Hà Nội
400 - 500
- We need 03 candidates for Ticketing & Online Customer Support - Receive daily request/booking procedures. - Follow up customer requests related to their booking ( booking meals,...
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Chúng tôi xây dựng một thương hiệu truyền cảm hứng, nơi mà mỗi thành viên của Customer Excellence
Hà Nội
500 - 700
plus Experience with web­-based customer support applications (Zendesk, Intercom etc) General2+ years of experience in customer service Fluent English speaker. Additional languages will ...
Hà Nội
300 - 700
; - Excellent verbal and written communication skills in English; - Careful reading & learning customer request & self-research to address customer needs property as well as company...
Đồng Nai
Cạnh tranh
Customer complaint management React fast and appropriately to customers' complaints ex. 8D report, communication to customer Conduct root cause analysis in cooperation with production...
Hồ Chí Minh
6,000,000 - 8,000,000 VND
- Thu nhận, kiểm tra các loại chứng từ liên quan đến đơn hàng khi lái xe mang về nộp, kiểm tra xem đã hợp lệ hay chưa, nếu chưa phải thông báo đến khách hàng và sale phụ trách trực tiếp...
Hồ Chí Minh
12,000,000 - 18,000,000 VND
At least 1 year working as Account/B2B Sales/Business Development/Customer Service or equivalent Support Representatives to ensure customer satisfaction and problem resolution.
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nước Ngoài
Thỏa thuận
consulting role - At least 3 years of relevant work experience - Working experience on 24/7 customer systems, tools and techniques - Demonstrated ability to match technical solutions...
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email