72 việc làm Logistics Manager. Bạn đang xem việc từ 1 đến 10
Hồ Chí Minh
23,000,000 - 34,000,000 VND
-English; Upper-intermediate -Experience; for 5 years manager in logistics and warehouse field;NNR Global Logistics (Nishitetsu), NIPPON EXPRESS VIETNAM, Logitem Corporation, Sagawa...
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Thỏa thuận
• BA or BS degree (Logistics, Supply Chain Management, International Business, or related field• Supervise logistics team to do both import and export shipments • Control and approve...
Bình Dương
30,000,000 - 45,000,000 VND
- University graduated with related majors - At least 5 years in Logistics (Import - Knowledge: Import-Export Procedure, Logistics Controlling - Fluency in English communication
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Responsible for all aspects of operation & maintenance activities of Transport Operations including: all HSEQ matters; efficient maintenance of fleet; management of capital and non-capital ...
Hồ Chí Minh
20,000,000 - 30,000,000 VND
- Proven experience of logistics manager in automotive manufacturing company for Internal English meeting - 5 - 7 years experiences in logistics for manufacturing company
Hồ Chí Minh
1500 - 3000
- Đảm bảo mọi hoạt động cung ứng hàng hóa cho các gói thụ lý theo đúng quy trình, quy định và chính sách của Tập đoàn đề ra. - Thiết lập hệ thống qui trình cung ứng để đảm bảo công tác...
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Thỏa thuận
- Proven working experience as a Logistics Manager - Record of successful logistics management - Demonstrable ability to lead and manage staff - Proficient in standard logistics software
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
/ Sea freight, logistics); Developing a client relationship plan that will improve client
Hà Nội
Cạnh tranh
- At least 5 years working in Forwarder/Logistics Company, and 3 years working experience in Sales Manager position - Have a good command of English - Good commnunication, negotiation &...
Hồ Chí Minh
2.000 - 3.000 USD
required AUTHORITY · Have the right to propose to General Manager, sales strategy, sales orientation
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email