Việc làm market research

22 việc làm Market Research. Bạn đang xem việc từ 1 đến 10
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
 Experience o At least 5-6 years of working experience in market research at agencies or client sides (quantitative experience is compulsory; familiarity with qualitative research is an ...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
To succeed in this role you will have: * 4+ years' Market Research experience from a reputable market research company * Strong Word, Excel and PowerPoint skills * Good all round English ...
Hà Nội
2500 - 3500
- Hiểu về thị trường bất động sản, đã từng tham gia vào thị trường với tư cách nhà đầu tư, chuyên viên kinh doanh/tư vấn, triển khai dự án cho chủ đầu tư, từng lead team nghiên cứu thị...
Hồ Chí Minh
1.800 - 2.000 USD
Strong experience in Market Research Execution for Residential/Commercial Projects Good communication in English First Alliances's client is Japanese developer. Currently looking for...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
with the agronomists and following the market closely in order to update and maintain the daily farmers of the market happenings, competitors' positions and production numbers, market...
Hà Nội
500 - 700
1. Nam giới, Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Marketing Research, Marketing Behavior
Hà Nội
Cạnh Tranh
Xây dựng bảng hỏi, thực hiện các nghiên cứu điều tra khách hàng; đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án, đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn, phương pháp nghiên cứu / khảo sát đã được thống nhất ...
Hồ Chí Minh
10,000,000 - 15,000,000 VND
cách sử dụng các số liệu và báo cáo hoạt động Market Research • Hiểu và phân tích thị trường, bối
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
· Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường để có các dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu - báo cáo. · Lập bảng khảo sát, tiến hành khảo sát và phân tích các...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Experience inMarket Research for Diverse Industries (Prefer Construction/Real Estate) Good communication in English 1st stage : Based on client's requirement, research land in Industrial...
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email