Việc làm 1 - 10 trong 78
Hồ Chí Minh
9,000,000 - 13,000,000 VND
-Compile, record and maintain production data from such documents as customer orders, product specifications, and --individual worker production sheets -Coordinate & submits, approvals,...
Hồ Chí Minh
10,000,000 - 14,000,000 VND
-Interface with Administration dept. on shipping entries, sample billings, bulk billing, and letter of credits to ensure no interruption to flow of fabric orders. -Interface with...
Bình Dương
10,000,000 - 13,000,000 VND
Follow to get PPS comments or approved strike off, washing standards... for bulk proceed Follow to get trim list/BOM and involved information to Sub-mat team for ordering trims Verify or...
Bình Dương
300 - 700
- Responsible for the enforcement of company's internal labor regulation, policies and procedures or any instruction from the Management. - Follow up closely with relative parties such as: ...
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
* At least 3 - year working experience in Textile, garment. * Good command of oral and written in English is a priority. - Desktop Applications - MS Office: Advanced- 5 years of use *...
Bình Dương
10,000,000 - 15,000,000 VND
Kết hợp với bộ phận sản xuất để kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất: đặt hàng , tiến độ sản xuất; kiểm mẫu, chất lượng. Liên lạc trực tiếp với khách hàng và người ...
Bình Dương
Thương lượng
Trao đổi các vấn đề liên quan tới đơn hàng với đối tác nước ngoài và các bộ phận liên quan trong công ty. Nhận đơn hàng và triển khai xuống sản xuất và những bộ phận liên quan Phối hợp với ...
Hà Nội
Thỏa thuận
- At least 1 year experience in the related field (Merchandiser) is required for this position - Be fluent in English.
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
- Dealing and updating fabric testing report for customer, working with customer on requirement and mill of - 6 Years experience working with a Garment Manufacturer in a Merchandising Role.
Hồ Chí Minh
11,000,000 - 15,000,000 VND
+ Làm việc với GIS (Gap International Sourcing) về những vấn đề liên quan tới phụ liệu (chỉnh sửa, yêu cầu release...) + Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp và nhà máy cho tới khi xuất...
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email