Việc làm 1 - 10 trong 21
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Type, compiling and prepare reports, presentations and correspondence. Coordinate with other department to plan/organize event, meetings. Coordinate internal communications as per required ...
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
I. Job requirements: University degree, 3 years' experience as personal assistant for Manager
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
manage activities and initiatives designed to build and protect the Deputy CEO's personal brand
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
• Translation / Interpretation: • Be a personal translator/interpreter for Chief Executive Officer
Bình Dương
7,000,000 - 8,000,000 VND
Tương tự như kiểm soát sản xuất, nhưng tập trung vào phía khách hàng N3 Trung cấp - Cấp độ nâng cao (N3-N4 không được chấp nhận) Họ phải tự mình đến công ty (trong vòng 30 phút là tốt hơn) ...
Hồ Chí Minh, Long An
6,900,000 - 7,000,000 VND
- Tiếng Nhật trình độ N3 (có thể giao tiếp với phía Nhật Bản) - Hỗ trợ cho MD Leader thực hiện báo cáo với phía Nhật Bản - Các nhiệm vụ khác có liên quan đến công việc - Phiên dịch giữa...
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
- Act as Personal Assistant to the General Manager and provide full secretarial assistance and
Hồ Chí Minh
8,000,000 - 12,000,000 VND
Liaises with relevant individuals, external organisations etc. to arrange meetings, prepare agendas, take notes, summarize information and follow up on actions. Good working knowledge in...
Hồ Chí Minh
8,000,000 - 16,000,000 VND
Làm việc, học hỏi và tiếp cận với nhiều các anh chị làm nghệ thuật tài giỏi từ diễn viên, ca sĩ, đạo diễn đến nhà thiết kế, make up, dancers .v.v.. nâng cao mối quan hệ và kỹ năng giao...
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
EDUCATION/EXPERIENCE: Bachelor degree with at least 1-3 year experience in admin, Personal Assistant or relevant positions Excellent communication skills in writing and speaking in both...
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email