195 việc làm QA Engineer. Bạn đang xem việc từ 1 đến 10
Đồng Nai
Thỏa thuận
-Solve the problem from product customer complaint and product off-spec batch in processing -Receive, review, update and feedback to customer based on voice of customer list -MOC creation...
Hồ Chí Minh
7,000,000 - 15,000,000 VND
Thực hiện theo hướng dẫn công việc QA dự án phần mềm Hướng dẫn/hỗ trợ dự án tuân thủ quy trình sản trình và các biên bản, hồ sơ dự án Báo cáo kết quả hoạt động QA và tình hình dự án.
Hồ Chí Minh
11,000,000 - 16,000,000 VND
* Must have - Bachelor degree in Software Engineer - Minimum 1 year experience in manual Test* JOB SUMMARY: Strategically implement and constantly improve QA processes in the SDLC...
Hồ Chí Minh
11,000,000 - 20,000,000 VND
* Must have - Bachelor degree in Software Engineer - Minimum 3 - 4 year experience in QA - Min 1* JOB SUMMARY: Strategically implement and constantly improve QA processes in the SDLC...
Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên
Thỏa thuận
1. Requirements: - Fair English skill / Tiếng anh giao tiếp khá - Experience in IQC job or QA job (more than 1 year) / Có kinh nghiệm về IQC hoặc QA (Khoảng 1 năm trở lên) - Able to use
Hà Nội
Cạnh tranh
Work in one of development team as QA Engineer to help team cover the Quality aspect when Performance test Work in one of the Equator team as QA to help team cover the Quality aspect when
Bình Dương
Thỏa thuận
- Work and Report directly to QA Superior/QA Manger. - Main duties and responsibilities: 1
Hồ Chí Minh
15,000,000 - 25,000,000 VND
Experience in QA for diverse projects English communication First Alliances's client is a Japanese design and build firm and looking for a QA Engineer: 1 construction site, reporting...
Hà Nội
Thỏa thuận
nghiệm triển khai hệ thống Tool của QA; - Có kiến ​​thức và hiểu về CMMI; - Có tư duy logic, nắm
Hồ Chí Minh
7,000,000 - 10,000,000 VND
1. Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Kỹ thu ật, QA/QC và các chuyên ngành khác tương đương 2. Kinh
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email