14 việc làm training officer. Bạn đang xem việc từ 1 đến 10
Hà Nội
350 - 450
experiences as a Trainer/Coacher/Training Officer. - Bachelor Degree. - Have a good public-speaking skillWHAT YOU HAVE: - NEED A PASSION in training/coaching/inspiring people. DON'T...
Hà Nội
300 - 400
I. COMPOSE AND KEEP IN FILE TRAINING REPORT AND TRAINING RECORD (40%) 1. Collect and consolidate training information and report to make a full training report of the company (monthly and...
Hà Nội
7,500,000 - 13,000,000 VND
AEONMALL Hà Đông. Preferably Junior Staffs specializing in Training & Development or equivalent. FullConduct training courses (regulation, policies, customer service standards...) for...
Hà Nội
350 - 700
work in AEONMALL Hà Đông. 5. Preferably Junior Staffs specializing in Training & Development or1. Conduct training courses (regulation, policies, customer service standards...) for...
Hà Nội, Hưng Yên
Thỏa thuận
title: Training Centre Operations Officer Report to: Head of Registry and Student Services Job teaching at high schools; A level teaching at high schools; corporate training courses;...
Kiên Giang
Cạnh tranh
reflects highly on the hotel, the brand and the Company. • Corporate certification in training programs, analytical, reasoning, motivating, organizational and training abilities. • Good...
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
· Nắm vững tổng quan về phần mềm và là thông tin đầu mối để xử lý các yêu cầu của người dùng hoặc chuyển cho bộ phận có liên quan (Lập trình/Kinh doanh...) - Nắm vững vận hành các chức...
Hà Nội
300 - 400
I. COMPOSE AND KEEP IN FILE TRAINING REPORT AND TRAINING RECORD (40%) 1. Collect and consolidate training information and report to make a full training report of the company (monthly and...
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Bachelor of Training/ Finance & Banking/ Business Administration, etc. At least 4 - 5 years' experiences in training At least 1 year in similar position is preferable Corporate training...
Hồ Chí Minh
1.000 - 1.500 USD
- Đề xuất, tổ chức đào tạo, giám sát và đánh giá sau đào tạo theo nhu cầu của khối vận hành hoặc nhu cầu đào tạo từ các phòng ban có liên quan dành cho khối vận hành. - Phối hợp, hỗ trợ...
Thông báo việc làm
Nhận thông báo việc làm cho tìm kiếm này qua email