Tuyển gấp

Việc Làm Thêm Cho Người Về Hưu Lương Cao 6 triệu
Làm việc tại: Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
Mức lương: 5-7triệu
Phó Phòng Nhân Sự
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND