Tuyển gấp

Giám sát nhóm hỗ trợ sau mua nguyên liệu miền Nam
Làm việc tại: Đồng Nai
Mức lương: Cạnh tranh
General Affairs Executive
Làm việc tại: Long An
Mức lương: Cạnh tranh
Trưởng Trại Gà
Làm việc tại: Bình Dương, Đồng Nai
Mức lương: 15,000,000 - 17,000,000 VND
Nhân viên kỹ thuật heo
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: 6,500,000 - 7,500,000 VND
Assistant to R&D Poultry Director
Làm việc tại: Đồng Nai
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND