Tuyển gấp

Nhân viên Kỹ thuật thị trường
Làm việc tại: Long An
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
Giám Đốc Phát Triển Dự Án Nông Sản Sạch
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Mức lương: Trên 3.000 USD
Trưởng phòng Kho
Làm việc tại: Long An
Mức lương: 17,000,000 - 22,000,000 VND
giám đốc nhà máy thức ăn chăn nuôi
Làm việc tại: Long An
Mức lương: 30,000,000 - 35,000,000 VND