Tuyển gấp

Nhân viên CNTT
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Nhân viên giao nhận
Làm việc tại: Hải Phòng
Mức lương: 5 triệu - 7 triệu
Cán Bộ Bộ Phận Sản Xuất + Biết Tiếng Hoa/Tiếng Anh
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: 10 triệu - 12 triệu
Nhân viên hành chính - văn thư
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7 triệu - 10 triệu
Nhân Viên Hỗ Trợ Hành Chính
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5 triệu - 7 triệu