Tuyển gấp

Giảng viên Dược
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15 triệu - 25 triệu
[Hn6] Nhân viên trực line 198 Viettel. Không yêu cầu kinh nghiệm
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 5 triệu - 7 triệu
Nhân viên Phòng Thực hành K.QTDL-NH-KS
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10 triệu - 15 triệu
Giảng viên Kỹ năng
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15 triệu - 25 triệu
Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thương lượng