Tuyển gấp

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7 triệu - 10 triệu