Tuyển gấp

Nhân viên Bán hàng
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Mức lương: 3- 5 triệu
2D game artist
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 7-20 triệu
2D Spine Animation
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Cạnh tranh