Việc làm ngành Games mới nhất

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng AnhCông ty CP Dịch Thuật chuyên nghiệp Số 1

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)

Nhân Viên Lập Trình Game UnityCTY LINE BOX

Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu (Có phần trăm hoa hồng)

Tuyển gấp

TUYỂN DỤNG WEB DEVELOPERS
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 20 triệu - 25 triệu
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Mức lương: 5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Tuyển dụng 2D ARTIST
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 7 triệu - 10 triệu
Nhân Viên Lập Trình Game Unity
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7 triệu - 10 triệu (Có phần trăm hoa hồng)