Tuyển gấp

Nhân Viên Bán Hàng (Công Viên Đầm Sen)
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Thực Tập Kỹ Thuật Viên Phòng Thu Âm - Hòa Âm Phối Khí
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 - 3,000,000 VND
Nhân Viên Phục Vụ Karaoke
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Tư Vấn
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5,000,000 - 10,000,000 VND
Chuyên viên chăm sóc khách hàng
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND