Việc làm ngành Khu chế xuất/Khu công nghiệp mới nhất

Kỹ Sư Cơ KhíUniexport Co.,ltd

Đồng Nai
5-7 triệu

Tuyển gấp

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí
Làm việc tại: Hồ Chí Minh, Long An
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Long An)
Làm việc tại: Hồ Chí Minh, Long An
Mức lương: 5-7 triệu
Công Nhân Sản Xuất - Lao Động Phổ Thông
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Làm việc tại: Long An
Mức lương: 7-10 triệu