Tuyển gấp

Lao Động Phổ Thông Làm việc bên Nhật bản
Làm việc tại: Nước Ngoài
Mức lương: 30 đến 40 triệu
Lao Động Phổ Thông
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Thủ Kho - Làm Việc Tại Quận Bình Tân.
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Production Technician / Kỹ Thuật Viên Vận Hành
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: 7-10 triệu