Việc làm ngành Kỹ thuật mới nhất

Kỹ Thuật Tòa NhàCông ty TNHH Tài Tâm

Hà Nội
5 triệu - 7 triệu

Tuyển gấp

Nhân viên Quản lý tòa nhà
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: thỏa thuận
Nhân viên Quản lý tòa nhà
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: thỏa thuận
Nhân viên Bảo trì Tòa nhà
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7.000.000-8.000.000
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (ĐIỆN)
Làm việc tại: Lâm Đồng
Mức lương: THỎA THUẬN
KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8-12 TRIỆU