Tuyển gấp

03 Marketing Staff [Ưu Tiên Ứng Viên Biết Tiếng Anh]
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Mức lương: Thỏa thuận
Training Specialist
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
Senior Corporate Recruiter for Us Recruiting Company
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 500 - 5000
Corporate Recruiter Specialist for U.s. Recruiting Firm
Làm việc tại: Hồ Chí Minh, Nước Ngoài, Khác
Mức lương: 2000 - 5000
Recruiter Specialist for USA Corporation
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 500 - 5000