Tuyển gấp

Customer Services Executive (Vietnamese Speaker) - Based Kuala Lumpur
Làm việc tại: Nước Ngoài, Khác
Mức lương: 500 - 1000
Agronomy Trainee ( Laos )
Làm việc tại: Nước Ngoài
Mức lương: Thỏa thuận
Kỹ Sư Lập Trình Java hoặc .NET Làm Việc Tại Tokyo Nhật Bản, Tiếng Nhật N2 N3 ($2500 - $6000)
Làm việc tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Nước Ngoài
Mức lương: 2500 - 6000
Nhân Viên Xuất Khẩu
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 400 - 700
Thiết Kế Sản Phẩm Làm Việc Tại Toho Nhật Bản
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nước Ngoài
Mức lương: Thỏa thuận