Tuyển gấp

BSE / BrSE IT Engineer Working in Japan ($2300-$3300)
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nước Ngoài
Mức lương: 2300 - 3300
Vendor Coordinator - Account Manager for American Company
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 400 - 1000
Tuyển Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Làm Việc Tại Nhật Bản
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nước Ngoài
Mức lương: Thỏa thuận
Marketing Executive/copywriter (SEO Copywriter)
Làm việc tại: Nước Ngoài
Mức lương: 600 - 1000
Quality Assurance Officer
Làm việc tại: Nước Ngoài
Mức lương: 500 - 550