Tuyển gấp

Nhân Viên Viết Nội Dung Truyền Thông/communications Content Co-worker
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
National Customs Expert
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Nhân Viên Gây Quỹ Trực Tuyến/ Digital Fundraiser: 01 Người
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
National Trade Facilitation Committee (Ntfc) Advisor
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Marketing And Communications Officer
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận