Việc làm ngành Phi chính phủ/ Phi lợi nhuận mới nhất

Operations ExecutiveActionAid Vietnam

Hà Nội
Thỏa thuận

Tuyển gấp

People and Culture Officer (Human Resource Officer)
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Trưởng Phòng Tuyển Sinh
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
WVV People and Culture Manager
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
[ Việc Làm Sau Tết] English-Vietnamese Translator (Full-Time)
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Southeast Asia (SEA) Programme Director
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận