Việc làm ngành Promotion Girl/ Boy (PG-PB) mới nhất

Tiếp Tân Nha Khoa.Nha khoa APPLE

Hồ Chí Minh
5-7 triệu

Tuyển gấp

Nhân Viên Tiếp Tân Nam
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Lễ Tân
Làm việc tại: Bình Dương
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Anh / Tiếng Hoa (Nhận Việc Ngay)
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu