Tuyển gấp

Nhân Viên Hồ Bơi (Pool Attendant).
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Giáo Viên Tâm Vận Động
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu