Việc làm ngành Thủ công mỹ nghệ mới nhất

Tuyển gấp

Công nhân Sản xuất gỗ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Từ 5 - 10 triệu
Công nhân Sản xuất gỗ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Từ 5 - 10 triệu
Công nhân Sản xuất gỗ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Từ 5 - 10 triệu
Công nhân Sản xuất gỗ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Từ 5 - 10 triệu