Tuyển gấp

Librarian - Nhân viên Thư viện
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Cạnh tranh
Trưởng / Phó Phòng Giáo Vụ
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
Chuyên Viên Xây Dựng Chương Trình Học Thuật - SAT Program Executive
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
[JELLYFISH EDUCATION]- Nhân Viên Xử Lí Hồ Sơ Tiếng Việt-HN (Là Nữ)
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 5,000,000 - 8,000,000 VND
Giáo viên - Math and Science Subjects
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND