Tuyển gấp

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
Nhân viên Kỹ thuật thị trường
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 9,000,000 - 18,000,000 VND
Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
Nhân viên Cuốn chả giò
Làm việc tại: Khánh Hòa
Mức lương: Cạnh tranh
Nhân viên QA
Làm việc tại: Long An
Mức lương: Cạnh tranh