Tuyển gấp

Nhân viên R&T - Phụ trách mảng Heo (Thuộc Phòng R&D)
Làm việc tại: Long An
Mức lương: Cạnh tranh
Kỹ Sư Nông Nghiệp (Agronomist) - Bến Tre
Làm việc tại: Bến Tre
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
TRỢ LÝ SẢN XUẤT NGÀNH THỰC PHẨM
Làm việc tại: Long An
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
Nhân viên KCS
Làm việc tại: Bắc Ninh
Mức lương: 7,000,000 - 9,500,000 VND
Legal Assistant (English; 30 mil; Long An)
Làm việc tại: Long An
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND