Tuyển gấp

Nhân viên chuyên trách HACCP
Làm việc tại: Khánh Hòa
Mức lương: Cạnh tranh
Nhân Viên Kỹ Thuật QC/KCS
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Cạnh tranh
Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm (R&D)
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Cạnh tranh
Kỹ Sư Nông Nghiệp (Agronomist) - Bến Tre
Làm việc tại: Bến Tre
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
Nhân viên Kỹ thuật thị trường
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 9,000,000 - 18,000,000 VND