Tuyển gấp

Inspector (Coal)
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 500 - 1000
Kỹ sư Trắc đạc
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 15,000,000 - 22,000,000 VND
Surveyor/ Kỹ Sư Trắc Đạc
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
Kỹ Sư Quản Lý Thi Công Kết Cấu Thép
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 850 - 1100
Kỹ Sư Khai Thác Mỏ
Làm việc tại: Quảng Ngãi
Mức lương: Thỏa thuận