Tuyển gấp

Nhân Viên IT
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 10-12 triệu
Lao Động Phổ Thông Ngành Mộc
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Nhân Viên IT Support
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Kỹ Thuật Viên Âm Thanh, Thiết Bị Hội Nghị
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Công Nghệ Thông Tin
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu