Tuyển gấp

Nhân Viên Hành Chính-Kế Toán
Làm việc tại: Tiền Giang
Mức lương: 5-7 triệu
Nhân Viên Kỹ Thuật
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 5-7 triệu
Kỹ Thuật Viên Máy Tính, Quản Lý Hệ Thống Máy Tính , Cập Nhật Dữ Liệu
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu
Nhân Viên Kinh Doanh
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 10-12 triệu
Tuyển Nhân Viên IT
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 7-10 triệu