Việc làm ngành Xây dựng mới nhất

Chỉ Huy Phó Văn PhòngCÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 45

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa
Cạnh tranh

Tuyển gấp

kỹ sư công trình
Làm việc tại: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình
Mức lương: 10 triệu - 12 triệu
Cán Bộ Kỹ Thuật Xây Dựng
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 7 - 10 triệu
Air Conditioning Designer
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 600 - 1.300 USD
Cán bộ giám sát
Làm việc tại: Nam Định, Quảng Ninh
Mức lương: 5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 12-15 triệu